8.6.2021 Služby 0

Čeština jako cizí jazyk, potažmo kurzy češtiny pro cizince, se stala důležitým a neustále se rozvíjejícím oborem, jehož význam, díky zvyšujícímu se počtu cizinců v současné multikulturní společnosti, narůstá.

Jazyková škola Brno PELICAN se na kurzy češtiny jako cizího jazyka specializuje od svého založení. Na výuku češtiny se ve svých kurzech soustředí jako na interdisciplinární obor, kterým čeština jako cizí jazyk je – základem je samozřejmě lingvistika, která však zahrnuje i sociokulturní aspekty, kterými jsou historie, zeměpis, kultura a společenské konvence české společnosti.
Ve své komplexnosti nám – a tedy zejména našim studentům – umožňuje výuka češtiny na naší škole zjednodušit integraci cizinců do českého prostředí.

Obrázek1

Zajímá vás tato tématika, ať už jako potenciálního studenta kurzů češtiny v Brně, případně jako metodika, didaktického pracovníka či lektora? Pojďte si v dnešním článku přečíst o bližších informacích k těmto kurzům.

Čeština pro cizince Brno

Kurzy češtiny pro cizince v Brně v naší škole PELICAN jsou určeny především studentům, kteří by v České republice rádi studovali, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Před samotným začátkem kurzu se přitom nepředpokládá s předchozími znalosti češtiny – cílem kurzu je připravit studenty ke studiu na vysoké škole – s češtinou jakožto vyučovacím jazykem.
Kurzy jsou samozřejmě určeny i studentům s individuálními potřebami – ať už kvůli práci nebo se třeba chtějí česky naučit jen tak pro zajímavost.

Obrázek2

Studium češtiny na naší škole je pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. V kurzech všechny účastníky naučíme aktivně komunikovat v běžných životních situacích, případně studenty vybavíme dle individuálních potřeb také základy komunikace v oblasti jejich budoucí odbornosti a specializace.
Z našich mnohaletých zkušeností s výukou češtiny zaručíme, že i studenti nastupující do kurzů češtiny pro cizince s nulovou znalostí češtiny, samozřejmě při plnění všech studijních povinností, dosáhnou po roce studia úrovně B1 – B2 (Evropský referenční rámec pro výuku jazyků).

Jak se do kurzu češtiny přihlásit

Způsobů, jak se do kurzu přihlásit, je několik. Vůbec nejlepší je přečíst si informace podrobně na našich stránkách (informace jsou tam k dohledání jak v češtině, tak v ruštině a angličtině) a poté na stránce vyplnit přihlašovací formulář toho kurzu, který si zájemce zvolí. Určitě je taky možné přihlásit se ke kurzu telefonicky nebo emailem.

A moc rádi v naší pelikání žluté kanceláři jsme, když se nám studenti chodí hlásit osobně. Rádi vám registrační formulář vytiskneme, pomůžeme jej vyplnit a zodpovíme veškeré dodatečné dotazy.

Obrázek3

Závěrem dnešního článku bychom chtěli ještě jednou odkázat na stránky Jazykové školy PELICAN, kde je možné dohledat o kurzech češtiny pro cizince veškeré podrobné informace. A jak již bylo řečeno, velmi rádi vás také uvidíme v naší škole!
PELICAN