28.8.2017 Zábava 0

Kdo by si nepamatoval ty dny strávené bez dozoru rodičů u milující babičky dědy…Ale i tyto báječné dny mají určitá pravidla.
Vztah dětí a prarodičů je pro dobrý vývoj dítěte velmi důležitý. Nestačí však jen běžný krátkodobý kontakt během roku. Ideální je strávit s babičkou a dědou alespoň dva týdny vcelku.

prarodiče

Radost, ne z nouze ctnost
Dětem se tak otevře nově zprostředkovaný pohled na svět a život od někoho, kdo je ještě o generaci starší, než jejich rodiče. Učí je to větší toleranci. Navíc vzniká silné pouto mezi dítětem a babičkou či dědou.
Prarodiče se pak často stávají důvěrníky dětí ve věcech, se kterými by se ani za nic nesvěřily rodičům. U babičky ale radu a pomoc v takovém případě najdou, což je nesmírně důležité.“
Prázdniny u babičky by ale měly být vždy plnohodnotným zážitkem. Dítě by nikdy nemělo mít pocit, že ho sem rodiče odložili jen proto, že sami nemají dost dovolené a nevědí, kam s ním. Aby se ale děti na prázdniny u babičky těšily podobně jako na tábor nebo cestu k moři, je potřeba vše důkladně naplánovat.

babička

Plánujte předem
Je dobré, pokud s babičkou a dědou proberou možnosti, jak dítě na dva týdny zabavit. Rozhodně nemusíte mít přesný program od rána do večera, na druhé straně byste měli vymezit pravidla, co můžou a nemůžou, aby dítě jenom nelelkovalo u televize.
Může přeci dělat úplně jiné činnosti, než je zvyklé během roku – pomáhat na zahrádce, chodit s dědou do lesa, nebo na ryby, poznávat přírodu, vařit s babičkou oběd, hrát si se sousedovic dětmi.
Pokud je v rodině víc dětí podobného věku a prarodiče jsou schopni je zvládnout, je ideální, když tráví bratranci a sestřenice tento prázdninový čas společně.

Jasná domluva
Aby prázdniny u babičky proběhly k všeobecné spokojenosti, je také třeba dodržovat jasná pravidla a dohody. Prarodiče by měli vzít na vědomí, že budou v základech respektovat výchovná pravidla, která pro jejich vnoučata zavedli jejich rodiče.
 

Summary
Prázdniny strávené u babičky a dědy
Share