24.5.2022 Služby 0

Zakládáte firmu či máte své podnikání a registrujete se na úřadě? Pak jistě víte nebo se dozvíte, že musíte uvést při registraci adresu. Zde může nastat problém, pokud k výkonu své činnosti nepotřebujete mít pronajaté žádné prostory a tak vlastně adresu svého podnikání žádnou nemáte.

Někdo volí to, že uvede adresu svého bydliště. Ale v mnoha případech to není možné. Jde například o mladé lidi, kteří ještě žijí s rodiči a ti nemusí souhlasit s tím, aby jejich potomci propojovali své podnikání s jejich společným bydlením. Také může jít o takové případy, kdy z bezpečnostních důvodů ke své rodině a sobě nechcete propojovat své soukromí se svým podnikáním. Důvodů může být samozřejmě více a každý může mít ty svoje.

prostory kanceláře

Ale co tedy v těchto případech je možné dělat? Naštěstí na tyto problémy už je jednoduché řešení. Lze si totiž za měsíční poplatek pronajmout službu a mít tak virtuální kancelář Ostrava a v dalších městech. Získáte tak registrační adresu, ale také korespondenční adresu. Budou se vám zde starat o poštu. Každý den získáte přehled došlé pošty, bude vám oskenovaná. Další výhodou je i to, že máte možnost využít fyzické prostory během několika hodin za rok. Můžete se tak sejít v kanceláři se svým pracovním týmem a mít poradu anebo si tam pozvat klienty a zákazníky. Také díky adrese z velkých měst budete mít prestižnější adresu a tím působit více důvěryhodně než kdybyste použili svoji soukromou adresu, která může být z neznámých míst po republice.

setkání pracovního týmu

Zde je vidět, že využitím virtuálních sídel můžete mít i spousty výhod a může být vyřešen váš problém při nemožnosti využít vaši soukromou adresu. Jde o skvělou volbu v případech, kdy si nemusíte pronajímat fyzické prostory za velikou cenu. Ušetříte a ještě máte spousty výhod, které z toho plynou. Je tedy na zvážení každého, zda bude tato služba vhodná právě pro vás a zda ji využijete a budete čerpat i její výhody.