17.2.2019 Hobby 0

Činnost jednotlivých sborů mladých hasičů je řízena především podle celostátní hry Plamen. Tato soutěž se dělí na dvě části. Jarní a Podzimní. Účastnit se mohou děti a mládež v následujících kategoriích:
·         Přípravka (věk 4 až 6 let)
·         Mladší žáci (věk 6 až 12 let)
·         Starší žáci (věk 12 až 15 let)
·         Dorost (věk 15 až 18 let)
odpočinek hasiče
První (jarní) část je určena pro družstva početná 7 až 9 členů. Během soutěže jsou hodnocené následující disciplíny:
·         Požární útok (pomocí přenosné stříkačky, pro všechna družstva bývá stejná erární, je potřeba naplnit dva terče na vodu, počítá se čas naplnění druhého terče, účastní se maximálně 7 osob)
·         Štafeta dvojic (rozhození hadice, zapojení do nadzemního hydrantu, následné odpojení a smotání, pro 5 soutěžících)
·         Štafeta 4×60 (4 překážky na úseku 240 metrů – kladina, stěna, přenášení hasícího přístroje, spojování hadic, každý ze čtyř úseků běží jeden soutěžící)
·         Štafeta CTIF (překonání žebříkové stěny, podlézání stojanu s laťkou, přeskok lehkoatletické překážky přenos přenosného hasícího přístroje, spojování hadic, případně i volné úseky navíc, běží 5 až 7 členů družstva)
·         Požární útok CTIF (rozmotání hadice, během běhu přes kladinu, v tunelu, přes vodní příkop, naplnění dvou terčů přenosnou vodní stříkačkou, uvázání čtyř uzlů a přiřazení čtyř věcných prostředků k jejich topologickým obrázkům, jedinci se během závodu nesmí dorozumívat slovy, běží 5 až 9 jedinců)
·         Dále se hodnotí celoroční činnost sboru, předložením kronik ke kontrole.
Podzimní kolo pak tvoří ZPV, neboli závod požární všestrannosti. Ten plní tříčlenné hlídky. Běží přespolním během, během nějž získávají body za plnění úkolů.
·         Střelba ze vzduchovky (každý má tři rány, jeho cílem je sestřelit 3 špalíčky)
·         Topografie (hlídka podle buzoly správně otočí mapu, určí azimut nějakého určeného předmětu a správně pojmenuje některé topografické značky)
oheň a voda
·         Zdravověda (hlídka předvede ošetření kolena a ruky pomocí trojcípého šátku a také přenos zraněného)
·         Uzle (každý z hlídky si vylosuje uzel, který následně uváže, může vylosovat: úvaz na proudnici, uzel tesařský, lodní, zkracovačku, plochou spojku)
·         Požární ochrana (každý si vybere specifický materiál a popíše, čím jej je a čím jej není vhodné hasit, dále přiřadí topologické obrázky k prvkům požární ochrany)
To vše a mnohé další se tedy mladý hasič musí naučit!

4.0
03