24.3.2022 Služby 0

V životě se stávají různé situace včetně těch kuriózních, které se týkají stěhování v Praze 13 Stěhování Mamut či v jiných větších městech. Máme na mysli například nájemníky, kteří opouští byt, do něhož se chcete nastěhovat buď jako jeho noví majitelé, anebo nájemníci.

Ne vždy jsou nájemníci slušní a mohou po sobě zanechat nejen nepořádek, ale i byt plný věcí. Mohou mezi nimi být alkoholici, lidé závislí na drogách, chovatelé nebezpečných zvířat atp. Tehdy se pak vyplatí kontaktovat stěhovací firmu s tím, zda by vám pomohla byt nejprve vyklidit. Mnoho stěhovacích firem s takovou praxí počítá a jistě vyjdou vstříc i vám.

Nebezpečné chemikálie a hořlaviny – tyto látky se ve starých bytech a po nájemnících vyskytují často, stěhovací firmy s tím musí počítat a podle toho se i zařizují. Pracují s ochrannými pomůckami a tyto látky pak odváží k bezpečné ekologické likvidaci.

papírový karton

Svítidla s obsahem rtuti – v některých bytech jsou stále v provozu úsporné žárovky a zářivky s obsahem rtuti, pokud se jich chcete zbavit, opět požádejte stěhovací firmu o jejich odvoz na sběrné stanoviště s nebezpečným odpadem.

Uhynulá zvířata, zvířecí výkaly, nebezpečná zvířata – v těchto případech ihned kontaktujte firmu, která provádí desinfekci, deratizaci a desinsekci, případně policejní složky, a pokud na cokoli z toho narazí stěhovací firma při vyklízení bytu, bude s vámi konzultovat další postup.

klíč od bytu

Spotřebiče na zemní plyn – pokud potřebujete odpojit a přestěhovat plynovou karmu, kotel nebo sporák, vždy se spojte s instalatéry, kteří zajišťují servis VTP, tedy voda, topení, plyn. Ti vám spotřebiče bezpečně odpojí a přívod plynu zaslepí či uzavřou.

Kompletní kuchyně a vestavěné skříně – jestliže do vyklizeného bytu chcete přestěhovat svou kuchyň a vestavěnou skříň na míru, je to možné opět po poradě se stěhovací firmou, která zajistí demontáž a montáž nábytkových sestav a jejich přizpůsobení novému prostředí, je-li to po technické stránce realizovatelné.