10.4.2018 Služby 0

Pečovatelská služba je terénní, sociální služba, která má za úkol pomoci lidem, kteří nejsou dostatečně soběstační z důvodu pokročilého stáří, zdravotního postižení či chronické chorobě. Dále může být poskytnuta rodině s narozenými dětmi, kde je potřeba pomoci jiné osoby. Pomoc pečovatelek spočívá zejména v pomoci a věcmi, které nejsou schopni sami zvládnout. Důvod této pečovatelské péče je hlavně pro to, aby tito lidé mohli dál setrvávat ve svých domovech a nemuseli býti přemístěni do zdravotních zařízení či zařízení sociální péče (domovy důchodců a jiné…).
zdravotní sestra se stařenkou

Co pečovatelky zajišťují?

Dováží stravu na celý den až domů, pomáhají s nákupem, úklidem, osobní hygienou, praním a žehlením, vařením a také aplikací léků injekčně. Dále zajišťují kontrolu nad správným stravováním a pitným režimem, popřípadě pomohou s podáním jídla a pitíZabraňují v samotě a poskytují sociální kontakt. Pečovatelky mohou také poskytovat služby nad rámec, mimo vymezenou dobu (procházky, venčení mazlíčků svých klientů, atd.) za poplatek.

Bezplatná pečovatelská služba

Je tu skupina osob, které mají právo podle zákona na bezplatnou sociální péči. Všichni jiní si ji platit musí.
Patří sem:
1.       Rodiče, kterým se současně narodilo 3 a více dětí (pečovatelská služba bude poskytována až do 4 let věku dětí.
2.       Účastníci odboje.
3.       Lidé docházející na rehabilitace dle zákona 119/1990 Sbírky.
4.       Lidé, kteří se museli zúčastnit táborů nucených prací nebo pracovníci útvaru.
5.       Pozůstalým vdovám, vdovcům po lidech, uvedených v bodech 2., 3., 4.
 stařenka v bundě
Pečovatelská služba může být tedy těmto lidem, kteří ji potřebují v mnoha věcech nápomocna a péčí, kterou mnohdy nechce nebo nemůže zastat nikdo jiný (např.: blízký příbuzný). Stává se to, jelikož máme svá zaměstnání a bohužel i kdybychom sebevíc chtěli, nelze to skloubit jinak. Samozřejmě po práci ve volných chvílích většinou všichni trávíme čas se svými blízkými, kteří nás potřebují.

Co je to pečovatelská služba?
4.2 (84.44%)9