10.4.2018 Ekonomika 0

Cenová elasticita nabídky
Stejně jako u poptávky, zavádějí ekonomové pojem cenové elasticity nabídky, aby mohli měřit citlivost nabízeného množství statků na jeho tržní cenu. Přesněji řečeno, cenová elasticita nabídky měří procentuální změnu nabízeného množství vyvolanou jednoprocentní změnou ceny tohoto statku.
Co určuje elasticitu nabídky?
papírová eura
Jedním z klíčových faktorů je uvažované časové období: daná změna ceny má obvykle tím větší vliv na nabízené množství, čím delší je doba, kterou mají dodavatelé na reagování.
Jiným faktorem, který ovlivňuje elasticitu nabídky, je rozsah, v jakém lze zvýšit výrobu. Jestliže je například v textilním průmyslu při současných cenách dostatek tkalcovských stavů, textilních dělníků, vláken – pak lze výrobu zvýšit bez velkého zvýšení ceny.

Chápání nabídkového chování můžeme prohloubit analýzou časového prvku nabídky.
Rozlišujeme období, v nichž
·         nabídkové prvky nemají čas se přizpůsobit (nabídka fixní) = rovnováha ve velmi krátkém období
·         dochází k určitému přizpůsobení práce a variabilních faktorů = rovnováha v krátkém období (firmy mohou zvýšit svůj výstup, i když budovy a výrobní zařízení jsou fixní
·         dochází k plnému přizpůsobení všech faktorů, fixních i variabilních = rovnováha v dlouhém období
Čím delší je čas na přizpůsobení, tím větší je elasticita reakce nabídky a tím menší je vzestup cen.
mořské plody

Zvýšení poptávky
po statku, podléhajícímu zkáze, jako jsou kupříkladu ryby, které nelze uchovat:
Zvýší-li se významně poptávka, pak při nezměněném množství nabízených ryb, vyžene silnější poptávka cenu ryb ve velmi krátkém období prudce nahoru. Cena musela výrazně vzrůst, aby fixní nabídku u ryb rozdělila mezi, v tuto chvíli dychtivou, poptávku.
Rovnovážná cena v dlouhém období je nižší než rovnovážná cena v krátkém období a mnohem nižší než rovnovážná cena ve velmi krátkém období. Přesto je stále ještě o něco vyšší, než byla cena, která se udržovala na trhu dříve, když byla poptávka nižší.
 

Elasticita nabídky
4.2 (83.33%)12